PortalMataro

Dimecres, 23 Març 2011 09:07

Advertència de privacitat

Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’un fitxer titularitat de EL TOT MATARÓ, S.L., amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la complimentació i enviament del corresponent Formulari, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de EL TOT MATARÓ, S.L.. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a EL TOT MATARÓ, S.L., amb adreça al C/D'EN XAMMAR, 11, 08301 MATARÓ (BARCELONA), o bé, enviar un correu electrònic a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Dimecres, 23 Març 2011 08:29

Avís legal i condicons generals d'ús

Avís Legal

Per a donar compliment a allò establert a la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’ Informació i de Comerç Electrònic, a continuació indiquem les dades de la informació general dels nostres llocs webs www.totmataro.cat i www.portalmataro.cat:

Titular

EL TOT MATARÓ, S.L. C.I.F.: B-60985066

Adreça

C/ D’EN XAMMAR, 11, 08301 MATARÓ (BARCELONA)

E-mail

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon

93.796.16.42

Fax

93.755.41.06

Dades Registrals

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 28641, Foli 159, Fulla B-1-37256, Inscripció 1ª.

 

Condicions Generals d’ Ús

L’ utilització dels serveis als que es pot accedir a través dels nostres llocs Web www.totmataro.cat i www.portalmataro.cat estan subjectes a les presents condicions generals.

1. Condicions Generals i la seva acceptació.

Aquestes condicions generals (des d’ara, les “Condicions Generals”) regulen l’ us dels serveis  (des d’ ara, “els Serveis”) que EL TOT MATARÓ, S.L. (des d’ ara “EL TOT MATARÓ) posa de manera gratuïta a disposició dels usuaris dels nostres llocs Web www.totmataro.cat i www.portalmataro.cat (des d’ara, el “Lloc Web”).

L’ utilització dels Serveis atribueix la condició d’ usuari (des d’ara, “L’ Usuari”) i comporta l’ acceptació de les Condicions Generals a la darrera versió publicada per EL TOT MATARÓ al Lloc Web en el moment en que l’ Usuari accedeixi a els mateixos.

2. Objecte

Les presents Condicions Generals regulen tots els Serveis oferts per EL TOT MATARÓ, S.L. a través dels seus Llocs Web, inclosos els del comentari de notícies i articles, opinions, Foros, Blogs, Xats, software, enviament per part de l’ Usuari d’ arxius de tot tipus (ja siguin fotografies, vídeos, gravacions d’ àudio o qualsevol altre material) i qualsevol altre, així com l’ utilització dels mateixos per part dels Usuaris. N’ obstant, EL TOT MATARÓ, S.L. es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut dels Serveis, així com també les condicions requerides per a la seva utilització. L ‘ utilització dels serveis de www.totmataro.cat i www.portalmataro.cat després de l’ entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposa l’ acceptació de les mateixes.

3. Condicions d’ Accés i Utilització dels Serveis.

3.1. Caràcter gratuït del accés i utilització dels Serveis.

Els serveis proporcionats per EL TOT MATARÓ tenen caràcter gratuït, excepte els anuncis a la revista EL TOT MATARÓ condicions de les mateixes que s’ especifiquen a la clàusula 9, n’ obstant, l’ utilització dels mateixos suposa l’ acceptació de les presents Condicions Generals.

3.2. Nom de l’ Usuari.

Per poder fer us dels Serveis proporcionats al Lloc Web, l’ Usuari ha d’ identificar-se a través del seu nom amb o sense els seus cognoms (camp obligatori), i e-mail (camp opcional), el que li permetrà comentar o opinar sobre notícies, articles o comentaris, etc., o accedir a la resta dels Serveis. L’ Usuari haurà de facilitar a EL TOT MATARÓ una adreça de correu electrònic que sigui vàlida. En el cas de que l’ Usuari no introdueixi al formulari el seu nom, no podrà fer us dels Serveis del Lloc Web, al ser camp obligatori.

3.3. Obligació de fer un us correcte dels Serveis.

L’ Usuari es compromet a utilitzar els Serveis proporcionats per EL TOT MATARÓ de conformitat amb la Llei, amb les presents Condicions Generals, així com les pràctiques generalment acceptades a Internet. L’ Usuari s’ obliga a abstenir-se d’ utilitzar els Serveis amb finalitats o efectes il·lícites o contraries a allò establert a les Condicions Generals.

L’ Usuari està d’ acord i te present que en els Serveis d’ Aforament, comentari de notícies, Blogs, enviament d’ informació a través de formularis, així com a qualsevol altres que permetin la publicació de les opinions dels usuaris, no s’ accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. Al fer servir els Serveis, l’ Usuari manifesta  la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no fer-los servir per enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, fent mal a l’ imatge pública i/o la vida privada de terceres persones o que per a qualsevol motiu infringeixin cap llei.

EL TOT MATARÓ podrà limitar, a la mida que tingués coneixement d’ això, l’ accés a la web d’ opinions, informacions, comentaris, imatges i, en general, de qualsevol classe de material qeu vulneri allò disposat en aquesta clàusula 3.3 El Tot Mataró es reserva el dret a instal·lar, si així s’ entén oportú, filtres a aquests efectes. L’ anterior facultat no suposa de cap mode l’ intenció de “EL TOT MATARÓ” de controlar els continguts que puguin difondre’s a traves de la seva Web, si no únicament una expressió de la seva voluntat d’ evitar, a la mida del possible, que a través de la mateixa puguin posar-se a la xarxa continguts o opinions que puguin ser considerats difamatoris, racistes, sexistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, violents o que, de qualsevol manera contrarien a la moral, l’ ordre públic o les bones costums, o resultin clarament il·lícits.

D’ acord a l’ anterior exposat, EL TOT MATARÓ estarà legitimada per a suspendre de manera immediata la prestació  del servei i, en el seu cas, per retirar els continguts presumpte o declaradament il·legals, ja ho faci al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat o d’ autoritat competent. Aquesta suspensió o retirada no donaran en cap cas dret a cap indemnització.

3.4. Responsabilitat

L’ Usuari respondrà enfront a EL TOT MATARÓ per l’ incompliment de qualsevol de les obligacions a les que està sotmès per llei i per les presents Condicions Generals en relació amb l’ utilització dels Serveis.

L’ Usuari respondrà, i deixarà indemne a EL TOT MATARÓ, per els danys que, derivats de l’ incompliment d’ aquestes obligacions pogués irrogar a tercers.

4. Dades de Caràcter Personal

Com hem assenyalat anteriorment l’ Usuari, per a utilitzar els Serveis, (anuncis per paraules) prèviament ha de proporcionar a EL TOT MATARÓ certes dades de caràcter personal a través d’ un breu formulari ( des d’ara, “Dades Personals”). El Tot Mataró tractarà les dades personals per a la gestió dels Serveis.

Un cop complimentat i enviat el formulari, s’ entén que l’ Usuari accepta i autoritza de manera expressa que les seves Dades Personals siguin tractats per EL TOT MATARÓ de conformitat amb allò disposat a aquesta clàusula 4.

L’ Usuari queda informat de que les dades personals facilitades s’ incorporaran a un fitxer informatitzat de EL TOT MATARÓ, S.L. denominat “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”, inscrit a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades. Destinat exclusivament a la prestació del servei personalitzat de web a l’ usuari, i la seva participació en concursos, aforaments i activitats relacionades amb el portal, incloent l’ enviament d’ informació comercial per a qualsevol mitjà electrònic o postal que pugui ser de l’ interès de l’ Usuari.

Així mateix, l’ informem de la possibilitat que te d’ exercir en qualsevol moment els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o mitjançant escrit dirigit a EL TOT MATARÓ, S.L.. Plaça Sant Salvador,2, 08301 Mataró (Barcelona).

L’ Usuari garanteix la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, comprometent-se a mantenir-los degudament actualitzats. El Tot Mataró en cap moment vendrà o farà servir aquestes Dades Personals per a la seva explotació o us comercial.

5. Utilització dels Serveis sota l’ exclusiva Responsabilitat de l’ Usuari.

En allò disposat a la clàusula 3.3, l’ Usuari és conscient i accepta de manera voluntària que l’ us dels Serveis te lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tenint en compte la naturalesa d’ aquests Serveis, el contingut dels missatges publicats a través dels mateixos expressa únicament l’ opinió del seu autor. EL TOT MATARÓ no garanteix l’ exactitud, integritat o utilitat de qualsevol missatge, per al que en cap cas serà responsable del contingut dels mateixos.

6. Exclusió de Garanties i Exoneració de Responsabilitat.

6.1. Exclusiu de Garanties i exoneració de responsabilitat per el funcionament dels Serveis.

6.1.1. Disponibilitat, continuïtat, utilitat i fiabilitat.

EL TOT MATARÓ no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels Serveis. Quan sigui raonablement possible, EL TOT MATARÓ advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament dels Serveis: El Tot Mataró tampoc garanteix l’ utilitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara no de mode exclusiu, que els Usuaris puguin efectivament accedir a les diferents pàgines Web que formen el servei d’ aforament, ni que a través del mateix es puguin difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades o continguts o accedir a informacions, dades o continguts difosos o posats per tercers.

EL TOT MATARÓ no assumeix cap responsabilitat per els danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels Serveis, i a les suspensions del servei i, en particular, encara que no de manera exclusiva, a les limitacions temporals a l’ accés a les diferents pàgines web del servei de comentaris. El Tot Mataró podrà en qualsevol moment suspendre temporal o definitivament qualsevol Servei.

6.2. Exclusió de garanties i exoneració de responsabilitat per l’ utilització dels Serveis pels Usuaris.

EL TOT MATARÓ no pot garantir que els Usuaris utilitzin els Serveis de conformitat amb aquestes Condicions Generals, ni que ho facin de manera diligent. EL TOT MATARÓ tampoc te l’ obligació de verificar l’ identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, adhesivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre ells mateixos o altres Usuaris.

Sense prejudici d’ allò disposat al paràgraf anterior, EL TOT MATARÓ conservarà les dades i informació que la legislació en vigor li exigeix i controlarà, dins de la diligència que li és exigida per la legislació vigent i a la mida que tingui un coneixement efectiu d’ això, els usos que es facin i que siguin contraris a les presents Condicions.

7. Limitació a l’ Utilització dels Serveis.

EL TOT MATARÓ es reserva el dret a denegar l’ utilització dels Serveis i a retirar les informacions, dades i continguts difosos o posats a disposició de tercers a través de qualsevol d’ aquests Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals i, en particular, allò disposat a la seva clàusula 3.3.. EL TOT MATARÓ podrà eliminar aquells missatges que consideri inapropiats, fora de context o que no tinguin continuïtat al debat.

8. Arxius enviats pels Usuaris.

EL TOT MATARÓ ofereix als lectors i usuaris la possibilitat de remetre fotografies, vídeos, gravacions d’ àudio o arxius de qualsevol altre tipus ( des d’ara,  els “Arxius”) per incorporar-les a algunes de les seccions de “EL TOT MATARÓ” ( Ex.-“foto antiga”, Concursos, etc.). La publicació d’ aquests arxius està subjecte als següents terminis i condicions, del qual el compliment  és únic i exclusiu responsable l’ Usuari:

a) L’ Usuari que realitza l’ enviament dels Arxius declara i garanteix ser el legítim titular dels mateixos i, per tant, es declara amb plena legitimitat par a cedir a EL TOT MATARÓ els drets de propietat intel·lectual sobre els Arxius. L’ Usuari serà l’ únic responsable, i deixarà indemne a EL TOT MATARÓ, de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que, per l’ incompliment d’a questa garantia, poguessin plantejar tercers en el futur.

b) L’ Usuari cedeix a EL TOT MATARÓ, amb caràcter no exclusiu i per tot el temps permès legalment, tots els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública sobre els Arxius per a la seva utilització en totes les modalitats d’ explotació existents en el moment de la cessió. EL TOT MATARÓ declara expressament que es reserva el dret a utilitzar els Arxius cedits per a la realització d’ exposicions o l’ edició de llibres, catàlegs o publicacions anàlogues, en suport físic, digital, o qualsevol altre mitjà o suport que permeti la seva reproducció, distribució i/o comunicació pública.

c) Els Arxius objecte de cessió no podran contenir elements obscens o pornogràfics. Així mateix, els Arxius no podran albergar imatges o informacions que suposin una vulneració de drets de tercers i, en particular, del seu honor, intimitat o pròpia imatge. No es podran cedir Arxius que incitin a la violència, al racisme, al sexisme o a l’ homofonia ni que continguin insults o opinions injurioses o calumnioses.

d) Donat el volum d’ Arxius que son cedits a EL TOT MATARÓ per els Usuaris, en aplicació del regim de responsabilitat regulat per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic, EL TOT MATARÓ no serà responsable per l’ informació o Arxius enviats per l’ Usuari quan no tingui un coneixement efectiu de que l’ informació emmagatzemada és lícita o de que lesiona bens o drets d’ un tercer susceptibles d’ indemnització. N’ obstant l’ anterior exposat, en el moment que EL TOT MATARÓ tingui coneixement efectiu de que allotja dades com els anteriorment referits o que vulneren allò disposat a aquestes Condicions Generals, es compromet a actuar amb diligència per a retirar-los o fer impossible accedir a ells.

9. Anuncis

L’ Usuari pot redactar a través de la web i realitzar l’ abonament mitjançant tarja de crèdit per Sistema de Pagament Segur.

9.1. Normes per a redactar l’ anunci

 • Les paraules s’ han de separar per espais (no utilitzi cap altre caràcter per a separar paraules)
 • Després d’ un signe de puntuació s’ ha de deixar un espai.
 • Electròniques o d’ Internet es comptabilitzen com a tres paraules i hauran de tenir el format correcte per a que l’ anunci sigui vàlid (per exemple: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o www.totmataro.cat)
 • Les abreviatures seran comptabilitzades com una sola paraula.
 • S’ haurà de concretar la manera de contacte al text de l’ anunci (telèfon, correu electrònic, web,...)
 • Les tres primeres paraules de l’ anunci estaran en majúscules automàticament.

9.2. Normes d’ us del Servei.

 • L’ inserció mínima és de dos setmanes.
 • Els anuncis no es poden anular ni modificar un cop pagats.
 • El termini màxim per a publicar un anunci a la revista de la setmana, serà el dilluns de la mateixa.
 • No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l’ anunci en número de Nucli Zoològic. DOGC N. 3926 de 16/07/2003.
 • No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes.

10. Concursos

Les dades de Caràcter Personal que els participants facilitin a EL TOT MATARÓ amb la finalitat de poder participar en els concursos promocionats en aquest lloc web, quedaran incorporats a un fitxer titularitat de EL TOT MATARÓ.

Els participants per el fet de participar, accepten integrament les presents condicions, i per tant, autoritzen a EL TOT MATARÓ a la publicació del seu nom i imatge a la pàgina Web així com a qualsevol tipus de publicitat, promoció, o publicació amb finalitats comercials o informatius sempre en relació amb el concurs, sense reemborsament de cap tipus.

11. Propietat Intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del lloc web (texts, fotografies, imatges, software, codis font, etc.), son propietat intel·lectual de EL TOT MATARÓ o de tercers i no podran ser reproduïts, copiats, pegats, linkats, transmesos, distribuïts o manipulats de qualsevol manera i amb qualsevol finalitat, sense l’ autorització prèvia i per escrit de EL TOT MATARÓ, mantenint en tot moment el “copyright” intacte i qualsevol altre indicador de la propietat intel·lectual dels materials o continguts. Tot us o modificació del material o dels continguts per a qualsevol altre finalitat diferent de l’ autoritzada a les Condicions Generals serà considerat una violació de les lleis internacionals del “copyright”, que protegeixen els drets d’ autor.

12. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes CONDICIONS es regeixen per la llei espanyola, EL TOT MATARÓ i l’ USUARI, sotmeten als Jutjats i Tribunals de Mataró (Barcelona) qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la prestació dels serveis objecte d’ aquestes CONDICIONS.

Divendres, 04 Març 2011 11:19

Disseny web

Si t'agraden les pàgines webs d’El Tot Mataró i Maresme (totmataro.cat i portalmataro.com) i en necessites una de nova, o un redisseny de la que ja tens,
no ho dubtis i posa’t Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.!

Des del moment en que ho decideixis, nosaltres engegarem la maquinària per fer possible el teu projecte. Tenim un equip de comercials, creatius i dissenyadors i informàtics al teu servei, per tal de fer realitat la teva idea i plasmar-la en un projecte atractiu i modern.

Una pàgina web senzilla, una botiga on-line, una pàgina complexa, un diari electrònic, una web esportiva... No et posis límits!

 Pots veure algun dels nostres treballs aquí:

 

joomplu:727

www.totmataro.cat - Diari electrònic Totmataro.cat

 

joomplu:729

KORR Mataró - www.korrmataro.cat

 

joomplu:730

CATHANDBOL - www.cathandbol.cat

 

joomplu:731

TOTESPORT - www.totesport.cat

 

joomplu:728

Mestre d'Aixa - www.mestredaixa.com

 

Contacta a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Diumenge, 30 Gener 2011 18:39

Mapa Ciutat