Peixateries

Adreça: Pl. De Cuba (mercat, Parada)
C.P: 08302
Ciutat: Mataró

M. Rosa
Telèfon

M. Rosa
Mapa

Adreça: Av. De La Gatassa, 69
C.P: 08303
Ciutat: Mataró

A. Solís
Telèfon

A. Solís
Mapa

Adreça: Av. Del Perú, 11
C.P: 08304
Ciutat: Mataró

Montse I Consuelo
Telèfon

Montse I Consuelo
Mapa

Adreça: Camí Ral, 81
C.P: 08301
Ciutat: Mataró

Teresa
Telèfon

Teresa
Mapa

Adreça: Esteve Albert, 57
C.P: 08304
Ciutat: Mataró

Peix I Marisc Hugo
Telèfon

Peix I Marisc Hugo
Mapa